Kuyper

Abraham Kuyper Centrum voor Rechtsstatelijkheid

Samenlevingen van vrede zijn de oplossing om geopolitiek analfabetisme te bestrijden. Wat militaire en economische middelen niet kunnen, kan een proces van vrede stichten in een samenleving wel. En zelfbewuste en krachtige kerken spelen daarin een grote rol.

Dit is eerder gebeurd. In Nederland, wereldwijd de eerste natiestaat, circuleerde in de 17e eeuw het boek “Dialogue, ofte Zamen-spraek, tusschen een theologant, advocaat, militair en koopman”. Het is vooral interessant om wie er samenspreekt: theoloog, jurist, militair en econoom. Deze disciplines vormen de basis voor een vreedzame samenleving  buiten familieverband.

Hiervoor is het Abraham Kuyper Centrum voor Rechtsstatelijkheid opgericht. In de eerste plaats voor de nationale kerken in Afrika. De toekomst van de wereld in de 21e eeuw ligt in het continent met de meeste jongeren. En de kerken zullen in de nationale dialogen van de Afrikaanse samenlevingen belangrijk zijn.

De filosofie van Kuyper leent zich voor een totaal visie die diversiteit omarmt. Die innerlijke kracht van de samenleving in een land is weer belangrijk, nu de grootmachten zich niet meer houden aan de afspraken na WOII en vertrouwen op economische en militaire middelen.

De hoeksteen van onze missie is dat kerk en staat gescheiden zijn en dat geen van beiden het laatste woord hebben. Allebei hebben zij hun eigen verantwoordelijkheid. Een vrije kerk en een verantwoordelijke overheid gaan hand in hand. Dat is de geschiedenis waaraan Kuyper en zijn leerling Dooyeweerd een belangrijke bijdrage hebben geleverd door vanuit geloof traditie en innovatie in de samenleving te combineren.

Kuyper’s rallying cry “geen duimbreed…” behoort tot de bekendste one-liners onder christenen in het zuiden van de wereld. Maar de leider van de Evangelicals in Afrika, Rev. Dr. Goodwill Shana, zegt ook dat er meer denkwerk nodig is voor een juiste verhouding tussen kerk en staat. Hij bepleit een denktank, hetgeen precies is wat het Kuyper Centrum wil zijn.

Ons platform is de Wereldraad van Kerken en de Wereld Evangelische Alliantie. Via hen willen wij kerkgenootschappen bereiken om de betekenis van burgers voor hun samenleving te bevorderen. Volg ons via de site.

Bent u ook dankbaar in een veilig en welvarend land als Nederland te wonen? Word dan lid. We willen graag een gemeenschap vormen die de wereld wil dienen. Wat de Reformatie en Kuyper voor Nederland hebben gedaan, kan ook elders gebeuren.

Plakkaat van Verlatinghe, zie ook https://www.amnesty.nl/encyclopedie/plakkaat-van-verlatinghe-en-de-mensenrechten

Lidmaatschap mogelijkheden:

  1. 5 euro per maand: uw bijdrage wordt geheel aan de doelstelling besteed

  2. 7,50 euro per maand. U dingt mee naar gesponsorde reizen naar Geneve en Nairobi. Hier wordt 10 % van uw bijdrage aan besteed.

  3. Download de mensenrechten tour door Geneve, opbrengst voor de mensenrechtenmissie van de Wereld Evangelische Alliantie. (humanrightsjourneys.com)

  4. Doe dit ook voor uw buitenlandse vrienden in een van de tien talen. (humanrightsjourneys.com)

Wij sturen eens per jaar, in het najaar, een update aan alle sponsors waarvan een emailadres bekend is. De bedoeling is om geen onnodige kosten te maken.

We starten als 500 leden zijn gevonden. Optie 2 start als hiervoor 100 leden zijn gevonden.