Nieuwsbrieven

Mei 2023

Beste Nederlandse fans van het WEA mensenrechten werk,

Heeft u ook kennis genomen van het debat over Indonesië, vorige week in de Tweede Kamer? Wellicht dat u niet meteen aan het volgende dacht: In 1928 bepleitte Indonesië het vertrek van de Nederlanders. De latere president Soekarno zei toen letterlijk: “zoals de Nederlanden met de Akte van Verlatinghe [in 1581] onafhankelijkheid verwierven”. Vorige week hebben we op TV gehoord hoe het verder is gelopen met de Nederlanders in Indonesië. De regering werkt zich in bochten om de geschiedenis recht te doen. Alles fout gedaan omdat men niet naar eigen geschiedenis luisterde. Het stond op papier en het gebeurde niet. Hoe anders had de geschiedenis kunnen gaan indien er in 1928 wel naar Soekarno was geluisterd?

Er was nog een andere gebeurtenis die vorige week de aandacht trok voor hen die mensenrechten lief is. Zes Afrikaanse staatshoofden reisden per trein naar Oekraïne. De volgende dag vlogen ze naar Rusland. In alle opzichten een uniek initiatief onder het motto: jullie de oorlog, wij de honger. Niemand anders die op deze wijze het conflict benadert.

Het had vorige week niet beter gedemonstreerd kunnen worden wat voor mensenrechten komt kijken. Tiranniebestrijding is belangrijk. De wereld komt in een nieuwe fase waarin het zuiden belangrijker wordt, Dit is niet een probleem maar een mogelijkheid voor vernieuwing. Dat blijkt ook uit de vredesreis van de Afrikaanse leiders.

Opmerkelijk genoeg was de door Soekarno aangehaalde onafhankelijkheidsverklaring door het calvinisme geïnspireerd. Deze boodschap willen we graag doorzetten naar Afrika en speciaal naar de kerkgenootschappen in Afrika. Daarom heb ik het volgende initiatief genomen: neocalvinistich centrum voor rechtsstatelijkheid – Human Rights Journeys

Volg het WEA mensenrechten kantoor op World Evangelical Alliance at the United Nations (@WEA_UN) / Twitter

Met vriendelijke groet,

Albert Hengelaar

November 2023

Beste Nederlandse fans van het WEA mensenrechten werk,

In Nederland worden we ineens weer vertrouwd met het idee van sociaal contract, nu voor de vernieuwing hiervan zelfs een partij is opgericht. Wat te denken van die delen in de wereld waar het sociaal contract zich pas ontwikkelt. In landen waarvan de grenzen door anderen zijn bepaald, zoals in Afrika. Dan is het tijd om na te denken hoe geloof en samenleving in elkaars verlengde liggen. Voor de Wereld Evangelische Alliantie een kernmoment.

Daarom is het belangrijk om in Geneve in mensenrechten werk te participeren. Dit kwam weer eens naar voren toen WEA onlangs bij de mensenrechtenraad een consultatie hield over burgertwisten in Manipur, India, waarbij honderden christenen omkwamen. Een typisch sociaal contract probleem.

De WEA consultatie leidde tot nep nieuws over de WEA medewerker en een aantal filmpjes op Youtube die tienduizenden malen zijn bekeken. En dan niet in christelijke kring, maar juist door degenen die zich daartegen keren.

Nepnieuws over het hoofd van WEA Geneve

Als je werk leidt tot nep nieuws, is er toch wat aan de hand. We zien hierin een trend dat mensenrechten werk steeds meer in het gedrang komt. En ook dat het daarom steeds belangrijker wordt.

Ook aan de recente overgang van Ayaan Hirsi Ali tot het christendom (https://unherd.com/2023/11/why-i-am-now-a-christian/) kunnen we zien dat geloof en politiek met elkaar te maken hebben. Zij noemt het seculiere lijstje op om de rechtsstaat te verdedigen: militaire -, economische -, diplomatieke en technologische middelen. En constateert dat dit niet genoeg is. En dat mensenrechten zo ook niet zijn ontstaan. Zo kwam zij er op het christendom te omarmen.

Dit roept gedachten op aan Abraham Kuyper. Een Nederlandse student missiologie in Korea was verbaasd dat de mensen daar zo weg liepen met Kuyper tot hij er achter kwam dat de Koreanen het waardeerden dat Kuyper de hele schepping op het oog had en toch geen theocraat was. Die aanpak resoneert ook in het verhaal van Hirsi Ali.

Daarom is het belangrijk om het werk in Geneve te doen. De kerk is een wezenlijk onderdeel van alle landen en daarin een belangrijke bron voor vrede en voorspoed:  https://www.humanrightsjourneys.com/rechtsstaat/

Van harte voor uw steun aanbevolen!

Albert Hengelaar

 

Mei 2024

 

Beste Nederlandse fans van het WEA mensenrechten werk,

 

Kerk In Actie kwam enige maanden geleden met opmerkelijk nieuws. Men verandert het activiteiten drieluik dat bekend staat onder ZWO (zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking). Ontwikkelingssamenwerking verdwijnt daaruit. KIA verwoordt het als volgt in #Protestant, het vakblad voor PKN werkers: “Want wie ontwikkelt dan wie, en waar naartoe?” Wij waarderen de stap van KIA. Ontwikkelingssamenwerking heeft z’n tijd gehad. Het was een dekolonisatie instrument. We leven nu 50 jaar verder. Afrikaanse en Aziatische landen voeren een eigen koers. Dat neemt niet weg dat de ongelijkheid in de wereld blijft bestaan. Dit roept om actie.

 

Ons pleidooi is om te kiezen voor ZWG. Met de “G” van geloofsgemeenschappen. Juist de geloofsgemeenschap maakt de kerk een uniek onderdeel van iedere samenleving. De kerk is een voertuig van waarden buiten de familie, de vereniging en de overheid om. Dat wil zeggen, de kerk die niet afhankelijk is van de andere geledingen. De kerk kan op die manier vanuit Bijbelse noties belangrijk zijn voor een stabiele samenleving. Zie ook neocalvinistich centrum voor rechtsstatelijkheid – Human Rights Journeys

 

Het WEA V.N. kantoor in Geneve zet in op levende kerken als zelfstandig onderdeel in iedere natie op aarde. In dat opzicht is Afrika eerder een vooruitgeschoven post dan een voorwerp van ontwikkeling. Zo zien wij de vraag die KIA stelt: Wie ontwikkelt er wie? Afrika heeft de wereld heel wat te leren! Ook over de rol van kerken in de samenleving. Dat stellen wij in de stad van Calvijn binnen de V.N. aan de orde namens de Nationale Evangelische Allianties.

We moesten onlangs afscheid nemen van Wissam al Saliby. Zie ook hier: A farewell message to Wissam al Saliby – WEA at the United Nations (worldea.org). Hij heeft het werk sinds 2018 geleid en naar een nieuw niveau gebracht. We zijn bezig een goede opvolger te vinden.

Met vriendelijke groet,

Albert Hengelaar