neocalvinistich centrum voor rechtsstatelijkheid

De kerk als bron van rechtsstaat wordt weer belangrijk

De wereld zit in een soevereiniteit snelkookpan. De beste hulp in landen is om sterke en vrije kerken te bevorderen. Zo ging het in Europa ook toen in het kielzog van Calvijn gewetensvrijheid de ultieme maatschappelijke norm werd. Het bevorderde sterk de democratie. Dit maakt ook in Afrika alle kans.

Het neocalvinistisch centrum voor rechtsstatelijkheid brengt dat buiten het westen voor het voetlicht. Het is een onderdeel van het mensenrechtenkantoor van de Wereld Evangelische Alliantie in Geneve.

Drie hoofdpunten komen hierbij naar voren:

De baanbrekende rol van het Calvinisme bij tiranniebestrijding. Volgens Amnesty een belangrijk moment in de geschiedenis van de mensenrechten.

De politieke structuur van pluriformiteit en gelijkwaardigheid die het werk van Abraham Kuyper heeft bewerkstelligd.

De Calvinistische filosofie die door het neocalvinisme is ontwikkeld, waarbij de totaliteit van de schepping tot z’n recht komt.

De grootmachten gebruiken militaire en economische middelen. Daarmee kan men geen vrede stichten in een samenleving; die creëren een wereld op drift. Zelfbewuste en krachtige (autochtone!!) kerken kunnen wel een grote rol spelen voor vrede in een samenleving. De leider van de Evangelicals in Afrika, Rev. Dr. Goodwill Shana, zegt dat er wel meer denkwerk nodig is voor rechtsstatelijkheid. Hij bepleit een denktank, hetgeen precies is wat ons Centrum wil zijn. Geneve is de logische plaats. Daar dienen de landen van de wereld hun mensenrechtenbeleid te verdedigen en is ook de andere Protestantse kerkenkoepel gevestigd.

In Afrika ligt de grootste potentie voor de kerken om hun voordeel te doen met de bijdrage van het neocalvinisme. Een zelfbewust Afrika is ook belangrijk voor een betere balans in de wereld. De belangrijkste boodschap van ons centrum is: tirannie loont niet.

Volg ons via de Engelstalige site.

Wordt lid! Lidmaatschapbijdragen:

IBAN NL26 INGB 0000 0044 02 ten name van Stichting MissieNederland. Erbij vermelden: WEA AH GENEVA. MissieNederland heeft een ANBI erkenning. Uw bijdrage is dus aftrekbaar bij de belastingen.