neocalvinistich centrum voor rechtsstatelijkheid

De kerk als bron van rechtsstaat wordt weer belangrijk

De wereld zit in een soevereiniteit snelkookpan. De beste hulp in landen is om sterke en vrije kerken te bevorderen. Zo ging het in Europa ook toen in het kielzog van Calvijn gewetensvrijheid de ultieme maatschappelijke norm werd ter beoordeling van de overheid. Allereerst bij het Plakkaat van Verlatinghe in 1581. Het bevorderde sterk het sociale contract. Dit maakt nu in Afrika alle kans.

Het neocalvinistisch centrum voor rechtsstatelijkheid brengt dat buiten het westen voor het voetlicht. Het is een onderdeel van het mensenrechtenkantoor van de Wereld Evangelische Alliantie in Geneve.

Het is een misvatting dat grootmachten de geschiedenis bepalen. Sociaal contract is belangrijk voor publieke macht en dat groeit van onderop. Er is wel gezegd: “kleine naties zijn het zout der aarde”.

Drie hoofdpunten komen naar voren:

1. De baanbrekende rol van het Calvinisme bij tiranniebestrijding, juist via sociaal contract. Volgens Amnesty een belangrijk moment in de geschiedenis van de mensenrechten. De hoeksteen van deze aanpak ligt in de onvervreemdbaarheid van vrijheid van geweten.

2. De politieke structuur van pluriformiteit en gelijkwaardigheid die het werk van Abraham Kuyper heeft bewerkstelligd en democratie sterk heeft bevorderd. Kuyper baseerde zich op vrijheid van geweten en eiste dat voor ALLEN (hij gebruikte daar in 1871 hoofdletters voor!).

3. De filosofie van het neocalvinisme, die het pluriforme karakter van samenlevingen onderbouwt. De schepping in zijn totaliteit wordt daarin benoemd. In deze dagen van autoritaire trekjes in de politiek en klimaatverandering nog eens extra relevant.

De grootmachten gebruiken militaire en economische middelen. Daarmee kan men geen vrede stichten in een samenleving; die creƫren een wereld op drift. Zelfbewuste en krachtige (autochtone!!) kerken kunnen wel een grote rol spelen voor vrede in hun samenleving. De leider van de Evangelicals in Afrika, Rev. Dr. Goodwill Shana, zegt dat er wel meer denkwerk nodig is voor rechtsstatelijkheid. Hij bepleit een denktank, hetgeen precies is wat ons Centrum wil zijn. Geneve is de logische plaats. Daar dienen de landen van de wereld hun mensenrechtenbeleid te verdedigen en is ook de andere Protestantse kerkenkoepel gevestigd.

In Afrika ligt de grootste potentie voor de kerken om hun voordeel te doen met de bijdrage van het neocalvinisme. Zelfbewuste landen in Afrika zijn belangrijk voor een betere balans in de wereld. De belangrijkste boodschap van ons centrum is: tirannie loont niet.

Wat kunt u doen?

1. Volg ons via de Engelstalige site.

2. Hier vindt u onze nieuwsbrieven.

3. Download the mensenrechten tour van Geneve hier. Deze tour beschrijft wat hierboven door Amnesty wordt aangehaald als “een belangrijk moment”, in werkelijkheid een “proces”. De kleine bijdrage voor het downloaden gaat rechtstreeks naar het werk.

4. Maak anderen attent op deze mogelijkheid deze tour te beluisteren. Ook een goed idee om te delen met uw relaties in andere landen. De tour is er in tien talen.

5. Wordt lid! Lidmaatschapbijdragen:

IBAN NL26 INGB 0000 0044 02 ten name van Stichting MissieNederland. Erbij vermelden: WEA AH GENEVA. MissieNederland heeft een ANBI erkenning. Uw bijdrage is dus aftrekbaar bij de belastingen.