De Tour

 

Tijdens deze rondgang door de oude stad houden we stil bij plekken die duidelijk maken dat de kleine stad Genève internationaal een enorme invloed heeft uitgeoefend, niet alleen in godsdienstig opzicht, maar ook op de ontwikkeling van de mensenrechten en het werk van de Verenigde Naties.

Genève kon deze rol vervullen, omdat deze stad in de zestiende eeuw ten tijde van de Reformatie een centrum van godsdienstige vernieuwing werd. Tijdens deze tour zal bijzondere aandacht geschonken worden aan de sociale betekenis van deze vernieuwing. Deze tour door de oude binnenstad duurt een uur. Ook leuk om thuis te doen.

Door uw deelname aan deze tour ondersteunt u het mensenrechtenwerk van de World Evangelical Alliance. Email: genevachallenge@gmail.com

Lees over de wereldwijde context:

< 1500: Larry Siedentop: Inventing the Individual > 1700: Marilynne Robinson: The Death of Adam